Business development manager / Key account manager

cvmango ID: 2716

Kandidát, ktorý je komunikatívny, má príjemné vystupovanie, veľmi silný v udržiavaní zákazníkov a budovaní spolupráce. Skúsenosti s farmingom i huntingom, cald calls, penetráciou produktu na SVK trh, budovaní siete klientov a zvyšovaním povedomia o novom produkte. Silné komunikačné a vyjednávacie zručnosti, vsádza na dobré argumenty, logicky podložené fakty. Dokáže jasne definovať požiadavky a podmienky a aj ich obhájiť. Za každých okolností sa snaží byť férový a otvorený a to isté očakáva od svojho zamestnávateľa. Niekoľko krát sa zúčastnil elektronických dražieb a tendrov, ktoré sa týkali nákupov serverov. Má skúsenosti s tendrovou dokumentáciou

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu uchádzača.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.