Ekonóm / Finančný kontrolór

cvmango ID: 5149

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018 - 2019

Manažér kontrolingu

Zameranie spoločnosti: Oprava a údržba motorových vozidiel

  • riadenie oddelenia controllingu
  • finančné plánovanie a vyhodnocovanie výsledkov holdingu
  • forecasting, reporting a analýzy výnosov a nákladov
  • kooperácia na uzávierkových účtovných prácach

2017 - 2018

Controller

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s dielmi a príslušenstvom motorových vozidiel

2016 - 2017

Controller

Zameranie spoločnosti: Činnosti herní a stávkových kancelárií

2012 - 2016

Senior Business Analyst

Zameranie spoločnosti: Výroba rafinovaných ropných produktov

  • vedúci oddelenia plánovania a kontrolingu DS Predaj a logistika

2011

Vedúci oddelenia pre analýzu a cenotvorbu produktov

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

2008 - 2011

Vedúci oddelenia pre MIS a metodiku (plán a kontroling)

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

1997 - 2008

Vedúci oddelenia plánovania a kontrolingu maloobchodu

Zameranie spoločnosti: Výroba rafinovaných ropných produktov

  • finančné plánovanie a controlling, reporting a forecasting, ekonomické a obchodné analýzy odvetvia
  • tvorba ekonomických a plánovacích metodík

Vzdelanie / Education
2014

Univerzita

Manažment
2001

Slovenský inštitút manažmentu a inžinieringu

Finančný manažment podniku
1997

Univerzita

Informatika
1986

Vysoká vojenská škola

Ekonomika armády