Fakturant / Účtovník

cvmango ID: 4994

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
04/2019 - 02/2020

Junior účtovníčka

Zameranie spoločnosti: Spracovávanie daní

  • komplexné vedenie účtovníctva externých klientov
  • spracovanie štatistických výkazov pre Štatistický úrad SR a NBS
  • príprava podkladov pre spracovanie DPH výkazov
  • spracovanie mesačnej závierky podľa požiadaviek klienta
  • mailová komunikácia s klientom

09/2017 - 09/2017

Asistentka na ekonomickom oddelení

Zameranie spoločnosti: Mestské zastupiteľstvo

  • zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok cez internetový portál eGov
  • pomocné administratívne práce

05/2017 - 05/2017

Asistentka na úseku registratúry

Zameranie spoločnosti: Daňový úrad

  • administratívne činnosti v spolupráci s verejným portálom
  • triedenie dokumentov pre fyzické osoby a právnické osoby

Vzdelanie / Education
2014 - 2018

Obchodná akadémia