Finančný kontrolór junior

cvmango ID: 5201

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa so zameraním na ekonómiu a riadenie prírodných zdrojov. Má skúsenosti s oddelením Controlling a IRP ako špecialistom na účty. Mal na starosti spracovanie faktúr najskôr z Afriky a východnej Európy, neskôr tiež z Veľkej Británie, Nemecka, Rakúska, Švajčiarska a Francúzska. Monitoroval údaje na faktúre a jej prenos do SAP alebo Oracle. V prípade chýb analyzoval situáciu a hľadal opravy. Má skúsenosti aj so skladovými procesmi. Bol zodpovedný za tím 6 osôb a koordinoval ich pri nakládke a vykládke vykládka tovaru. Kandidát má zodpovedný prístup, má skúsenosti s analýzou súčasného stavu stav a hľadanie riešení. Aktívna úroveň angličtiny.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.