Finančný manažér / Ekonomický, finančný riaditeľ / Finance Manager / Economic, Financial Director

cvmango ID: 5132

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2012 - trvá

Finančný manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba ostatných plastových výrobkov

 • riadenie finančného oddelenia
 • zodpovednosť za cash flow a finančné transakcie
 • účtovné závierky
 • komplexné vedenie účtovníctva, DPH, dane, finančný controlling, forecasting, cost controlling, reporting,
 • komunikácia s finančnými inštitúciami a audítormi

2010 - 2012

Finance Controller

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických svietidiel

 • finančný controlling
 • zodpovednosť za reporting, forecasting, cost controlling, investment controlling
 • príprava finančných analýz

2006 - 2010

Personálno - finančný manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba kovových konštrukcií a ich častí

 • controlling, reporting materskej spoločnosti
 • príprava finančno-ekonomických analýz a rozborov, analýz nákladov
 • riadenie ekonomického oddelenia
 • koordinácia závierkových prác a daňových priznaní
 • personálny manažment - pracovné zmluvy, ukončenia pracovných pomerov, kontrola dochádzky, mzdový a odmeňovací systém, pracovné pohovory

Vzdelanie / Education
1997 - 2004

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Ekonomika podnikov