Hlavný účtovník / Senior účtovník

cvmango ID: 1693

Kandidátka so stredoškolským vzdelaním v oblasti ekonomika/účtovníctvo. Má 12 ročné skúsenosti v oblasti spracovania komplexného účtovníctva v obchodno-výrobných spoločnostiach, vrátane účtovných závierok. Zodpovedala za výpočty DPH, prípravu súhrnného a kontrolného výkazu k DPH, koordináciu účtovníčok, spoluprácu s inými oddeleniami (skladové zásoby a majetok) a audítorskými spoločnosťami. Má prax aj v oblasti nadstavbových účtovných operácií. Kandidátka má skvelé organizačné a komunikačné zručnosti a preferuje prácu na jasne zadelených úlohách. Komunikatívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.