HR Biznis Partner / HR Špecialista / HR Generalista / Špecialista pre vzdelávanie a rozvoj

cvmango ID: 4225

Kandidátka je veľmi príjemná a komunikatívna kandidátka, ktorá dlhé roky pôsobí v HR. Preto hľadá vvýhradne pozície v tejto oblasti. Orientuje sa na vzdelávanie a rozvoj. Kandidátka nepôsobí ako lektor a teda neškolí. Sama zastrešuje pre 6000 zamestnancov vzdelávanie osobného rozvoja a potom vzdelávanie pre manažment – líniový, stredný a aj top. Nastavila moduly tohto vzdelávania. Pre vzdelávanie majú prevažne externých dodávateľov, ale aj interných lektorov. Účasťtňuje sa školení, aby vedela posúdiť kvalitu jednotlivých školení, robí si aj prieskumy, ktoré potom vyhodnocuje. Komunikačne aj znalostne je to veľmi silná kandidátka. Prejavom je dynamická, sebavedomá a nebojácna. Rada by sa venovala aj školeniam. Má s tým skúsenosť, ale len v oblasti dávania spätnej väzby, konkrétne 360stupňová spätná väzba. Vo všeobecnosti by sa rada orientovala na pozíciu HR BP alebo niečo podobné.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.