Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

HR Business Partner / HR generalist / HR manažér

cvmango ID: 5700

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

HR Specialist / Personalista

Zameranie spoločnosti: Ostatné nakladateľstvo v oblasti softvéru

 • kompletné zabezpečenie personálnej administratívy (príprava dokumentov, zadávanie dát do HR systému, kontrola skúšobnej doby a doby určitej, zmeny v priebehu pracovného pomeru, ukončenie pracovného pomeru, podklady ku mzdám, dochádzka)
 • konzultácie pracovno-právnych otázok pre interného zákazníka a návrhy pravidiel a smerníc v pracovno-právnej oblasti
 • zabezpečenie organizácie školení BOZP, PO, GDPR, školení vodičov prostredníctvom e-learningu. Organizácia a administrácia lekárskych prehliadok
 • spracovanie a administrácia organizačnej štruktúry
 • realizácia personálneho reportingu. HR budget
 • implementácia politiky odmeňovania a benefitov
 • zavádzanie zmien v společnosti
 • vzdelávanie zam-cov. Jazykové kurzy
 • spolupráca na interných projektoch HR oddelenia

11/2014 - 05/2019

HR Generalist / Office Manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

 • podpora vedúcich pracovníkov a prvý kontakt pre zam-cov v oblasti pracovného práva a personálnych záležitostí
 • podieľanie sa na HR stratégii spoločnosti a na tvorbe HR budgetu. Budovanie Firemnej kultúry. Interná komunikácia
 • onboarding proces - zodpovednosť za celú agendu ohľadom nástupu zamestnanca (úvodné interné školenie s prezentáciou spoločnosti, založenie zamestnanca do systémov, interná komunikácia, zabezpečenie potrebného prac. vybavenia). Komplet administratíva spojená s výstupmi zam-cov vrátane výstupných pohovorov
 • organizácia a evidencia školení BOZP a PO, školení pre vodičov, vstupných lekárskych prehliadok a preventívnych zdravotných prehliadok
 • evidencia a spracovanie dochádzky zamestnancov
 • zabezpečenie a vyhodnotenie merania spokojnosti zamestnancov
 • spravovanie benefitov pre zamestnancov. Firemné akcie
 • vzdelávanie zam-cov. Jazykové kurzy
 • nábor administratívnych pozícií.
 • reporting – Recruiting Pipeline, Entries/Exit Reasons, Fluktuácia, Personnel Expenses
 • spolupráca s Global HR na korporátnych projektoch. Aktívna spolupráca pri navrhovaní a zlepšovaní HR procesov
 • GDPR
 • zabezpečenie upratovacích prác, kancelárskych potrieb, občerstvenia a vybavenia kancelárií. Zabezpečovanie servisných opráv majetku. Komunikácia s dodávateľmi služieb
 • správa a organizácia vozového parku. Komunikácia s leasingovou spoločnosťou
 • správa mobilných telefónov – interné limity, smernice. Komunikácia s mobilným operátorom
 • zabezpečenie marketingových materiálov
 • pokladňa

04/2011 - 10/2014

HR Admin / Office Manager

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

HR Support/FIN Support

 • príprava podkladov pre mzdy (vreckové, súkromné km, zmeny autá, stravné lístky a relax poukážky, zrážky zo mzdy). Príprava a distribúcia stravných lístkov a relax poukážok
 • spracovanie dodávateľských faktúr (evidencia, kontrola správnosti, účtovanie v SAP, platby v MLC)
 • pokladňa

Office Management

 • nanažment Office dodávateľov (kancelárske potreby – objednávanie, občerstvenie a pitný režim).
 • starostlivosť o spoločné priestory (opravy, údržba, upratovacia služba, starostlivosť o kvety)
 • správa a organizácia vozového parku.
 • správa mobilných telefónov – interné limity, smernice.
 • podpora pri organizovaní pracovných ciest – zabezpečovanie ubytovania, leteniek, dopravy/letiskových transferov
 • zabezpečenie marketingových materiálov
 • organizácia firemných akcií

04/2010 - 10/2010

Personalista / Office Manager

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovanie obchodu s komoditami a cennými papiermi

HR support

 • vedenie personálnej agendy - administratívna agenda spojená s náborom, nástupom i výstupom zamestnancov
 • poradenstvo pre manažérov spoločnosti v otázkach HR
 • aktívna spolupráca pri budovaní Firemnej kultúry, HR stratégie
 • komunikácia so Soc. Poisťovňou (prihlášky/odhlášky), so zdravotnými poisťovňami
 • príprava podkladov pre externú účtovnícku spoločnosť (výpočet províznych odmien, evidencia dochádzky, stravných lístkov a pod.)
 • vedenie tímu recepcie

Sales/Customers support

 • evidencia klientskej zmluvnej dokumentácie
 • komunikácia so zmluvnými partnermi Arca, Salve;
 • aktívna komunikácia a podpora Obchodného oddelenia
 • príprava pravidelných reportov a analýz

Vzdelanie / Education
1996 - 2002

Pedagogická fakulta

1992 - 1996

Gymnázium

11/2017

Kurz: GDPR pre HR

05/2014

Kurz: Mzdové účtovníctvo

01/2014

Kurz: Ochrana osobných údajov

2009

Kurz: Efektívna komunikácia, asertivita, manažment času

PosAm s.r.o

Kurz: Excel