Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Inžinier kvality

cvmango ID: 398

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním strojárskym. V súčasnosti pôsobí 7. rok ako Kontrolór vo výrobe plynomerov. Získal skúsenosti so zabezpečovaním vstupnej kontroly materiálu pomocou X-Ray (meranie zinkovania), mikroskop, silomery a kalibre, riešením problémov vo výrobe vo vzťahu k vstupnému materiálu, tvorbou 8D reportov a s technológiou zvárania, lakovania a obrábania. Kandidát sa zúčastňuje zákazníckych auditov – meranie a obhajoba výsledkov. Ovláda prácu v SAP. Aktívna znalosť anglického jazyka.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.