Konštruktér

cvmango ID: 5042

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2017 – 04/2020

Product Designer

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

 • vytváranie testovacích prípravkov v 3D/2D v CatiaV5 podľa požiadaviek zákazníka
 • denná komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi, výrobou a ostatnými oddeleniami, (Európa, USA)

03/2010 - 08/2017

Vývojový inžinier / Konštruktér (Nemecko)

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

Vývojový inžinier (2014 - 2017)

 • vedenie projektov pre aktuátory (olejové pumpy) v tíme vývoja ovládačov po technickej stránke a vedenie malého pracovného tímu (5-ľudí)
 • vývoj nových produktov a modifikácie už existujúcich
 • vytváranie 3D/2D v CatiaV5 podľa požiadaviek zákazníka
 • denná komunikácia so zákazníkmi, dodávateľmi a ostatnými členmi tímu (Európa, USA)
 • podpora a riešenie potrebných situácií
 • archivovanie dát prostredníctvom VPM and SAP
 • zmenové riadenie GECOS

  Konštruktér (2010 - 2014)

 • pokračovanie v podpore zákazníckeho tímu pre predné chladičové dosky
 • podpora zákazníckeho tímu pre návrh predných chladičových dosiek (doska, ventilátor a ich kompletnú zostavu s motorom), výkresová dokumentácia (CatiaV5 a ProE Wild Fire 2,4)
 • upravovanie už existujúcich modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníkov, dodávateľov a interných smerníc
 • spolupráca na kontrole a dolaďovaní plastových výliskov

07/2009 - 02/2010

Pokračovanie v podpore zákazníckeho tímu pre predné chladičové dosky (Nemecko)

Zameranie spoločnosti: Automobilový priemysel

04/2009 – 06/2009

Konštruktér

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

 • podpora zákazníckeho tímu pre návrh predných chladičových dosiek, automobilový priemysel
 • výkresová dokumentácia (CatiaV5 a ProE Wild Fire 2,4)
 • upravovanie už existujúcich modelov a výkresovej dokumentácie podľa požiadaviek zákazníkov, dodávateľov a interných smerníc
 • spolupráca na kontrole a dolaďovaní plastových výliskov

08/2005 – 03/2008

Dizajnér vysokovýkonných spojok

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov

 • návrh nových lamelových spojok a zabezpečenie opravy starých
 • podpora výroby
 • zodpovednosť za spoľahlivosť a bezpečnosť navrhnutých spojok vzhľadom na zadané pracovné podmienky zákazníkom
 • vytváranie 2D dokumentácie
 • kontrola opotrebovaných spojok vrátených na kontrolu a servis na základe požiadavky zákazníka a navrhnutie nápravy vzhľadom na náklady a čas
 • komunikácia na dennej báze s materským pracoviskom (USA)

Vzdelanie / Education
1996 - 2002

Strojnícka fakulta

Konštruovanie strojov a zariadení
1992 - 1996

Stredná priemyselná škola

2000 - 2001

Doplnkové pedagogické štúdium

neurčené (1 mesiac)

KURZ: Návrh vstrekovacích foriem pre plasty (Írsko)

neurčené (4 mesiace)

KURZ: Návrh vysokovýkonných diskových spojok (USA)