Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Kontrolór / Finančný kontrolór / Obchodný manažér

cvmango ID: 5733

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2019 - trvá

Obchodný zástupca

Zameranie spoločnosti: Služby pre tlač a médiá

 • pravidelné navštevovanie zákazníkov, prezentácia produktov spoločnosti
 • komunikácia so zákazníkmi ohľadom ich potrieb, tvorba cenových ponúk, vyjednávanie cien, vyjednávanie rámcových zmlúv
 • pravidelný reporting predaja a zisku
 • riešenie reklamácií a predkladanie návrhov na zlepšenie

11/2016 – 09/2019

Výkonný riaditeľ

Zameranie spoločnosti: Predaj tovaru

 • riadenie e-shopu a zamestnancov, aktualizácia skladov
 • zabezpečovanie veľkých zákaziek, priama komunikácia so zákazníkmi
 • výber a zmluvné podmienky s dodávateľmi
 • administrácia stránky: pridávanie produktov, zmeny cien, úpravy webu
 • organizácia a realizácia prezentačných podujatí športových značiek

2000 - 06/2019

Výrobný kontrolór a analytik / Projektový manažér

Zameranie spoločnosti: Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov

 • aktívne riadenie všetkých oblastí projektu s aplikáciou zmien podľa požiadaviek zákazníka na vybavenie zákazky
 • zadávanie a kontrola úloh podriadeným zamestnancom
 • plánovanie výroby a spracovanie súvisiacich dát
 • komunikácia s kolegami v Nemecku
 • riešenie problémov na stretnutiach manažmentu
 • reportovanie podľa potrieb nadriadeného na mesačnej báze
 • plnenie úloh podľa harmonogramu
 • Industrial Engineering - zakladanie výrobných pracovísk do SAPu, plánovanie kapacít, kalkulácie, výrobný prémiový systém pre celú spoločnosť, RACIO-projekty
 • AV technik - príprava výroby, tvorba výrobných plánov, kalkulácie
 • Kontroling: výpočet tarifov strojov, plánovanie rozpočtu, vyhodnocovanie, analýza ekonomiky výrobných segmentov, návrhy zlepšení a ich implementácia

Vzdelanie / Education
1993 - 1998

Materiálovo-technologická fakulta

strojárske technológie
1989 - 1993

Stredné odborné učilište

maturita