Majster výroby / Vedúci prevádzky

cvmango ID: 2154

Zo svojej pozície Majster výroby - junior je kandidátka zodpovedná za vedenie skupiny zamestnancov, zaškoľovanie nových pracovníkov, plnenie nastavených cieľov. Taktiež participuje na interných a externých auditoch. Proaktívna kandidátka, ktorá vyhľadáva možnosti ďalšieho vzdelávania a naberania nových skúseností. Z hľadiska vedenia ľudí ide o pomerne striktnú kandidátku a to i napriek pomerne mladému veku. Jej striktnosť sa prejavuje najmä čo sa týka dodržiavania a plnenia výrobných plánov, pracovnej disciplíny a poriadku na pracovisku. Rešpekt si vybudovala prirodzeným spôsobom a aj tým, že zamestnancom fyzicky pomáha a vysvetľuje im súvislosti. Spätnú väzbu posúva zamestnancom na dennej báze a ako tvrdí, nikdy nezabudne poďakovať. V súčasnosti intenzívne pracuje na stabilizácii a podpore tímu nakoľko je u nich vo výrobe zvýšená fluktuácia. SAP – užívateľská úroveň. Ochotná pracovať na zmeny. Flexibilná z hľadiska dochádzania.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.