Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Marketingový manažér / PR manažér / Marketingový riaditeľ

cvmango ID: 5646

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
02/2018 - trvá

Brand & Sponsorship Manager

Zameranie spoločnosti: Činnosti herní a stávkových kancelárií

 • návrh a kompletné zastrešenie sponzoringových aktivít spoločnosti v súlade so stratégiou
 • príprava a realizácia produktových kampaní
 • tvorba komunikačnej stratégie
 • spolupráca s kreatívnou, mediálnou agentúrou a eventovou agentúrou

08/2014 – 12/2017

Brand manažér

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • príprava a realizácia kampaní
 • tvorba komunikačnej stratégie
 • spolupráca s kreatívnou a mediálnou agentúrou
 • komplexná zodpovednosť za komunikáciu dcérskych spoločností skupiny banky
 • interná komunikácia
 • vedenie marketingových tímov dcérskych spoločností

01/2013 – 07/2014

Hovorca spoločnosti

Zameranie spoločnosti: Ostatné peňažné sprostredkovanie

 • komunikácia s médiami, tvorba komunikačnej stratégie
 • príprava tlačových správ
 • príprava a realizácia marketingových kampaní
 • interná komunikácia
 • príprava eventov, PR aktivity, CSR aktivity
 • spolupráca s BTL a ATL agentúrou, mediálnou agentúrou
 • vedenie marketingového tímu

04/2009 – 10/2012

Špecialista marketingu

Zameranie spoločnosti: Povinné sociálne zabezpečenie

 • príprava a realizácia kampaní
 • tvorba POS materiálov
 • príprava eventov
 • interná komunikácia
 • správa intranetu
 • spolupráca s BTL a ATL agentúrou
 • kontrola marketingového rozpočtu
 • oblasť vernostných programov spoločnosti - od samotného návrhu až po realizáciu a s tým súvisiace aktualizácie webu
 • newsletter vernostných programov
 • webové súťaže pre poistencov
 • redizajn pobočkovej siete
 • výber reklamných predmetov
 • copywriting

Vzdelanie / Education
2002 – 2008

Národohospodárska fakulta

Poisťovníctvo
1998 – 2002

Gymnázium

2013

Mediálny tréning

2010

Tvorba efektívnej komunikačnej stratégie / Internet marketing

2009

Customer Intelligence Fundamentals

CRM marketing