Merací technik / Metrológ

cvmango ID: 2567

Proaktívny kandidát, ktorý pracoval už počas strednej školy. Má skúsenosť s rôznymi typmi meradiel (ručné, posuvné), skúsenosti s reklamáciou, robil programovanie 3D meracích strojov. Ovláda SW Calypso, Polyworks, HW Zeiss, Leica, Romer. Robí aj školenia a prezentácie výsledkov práce pre zákazníka. Mladý, vysoko motivovaný kandidát, ktorý má záujem sa zdokonaľovať a ďalej rozširovať svoje vedomosti.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.