Mzdová účtovníčka / HR / Personalista

cvmango ID: 4584

Kandidátka s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti mzdového účtovníctva a HR. Bola zodpovedná za vyhľadávania a nábor zamestnancov, vypracovávanie pracovných zmlúv, dodatkov, dohôd mimo pracovného pomeru, vypracovávanie skončení pracovného pomeru a ostatných podstatných náležitosti pri vzniku a skončení pracovných pomerov a dohôd. Taktiež bola zodpovedná za dochádzkový systém, mzdový systém, činnosti spojené s výpočtom a kontrolou miezd a náhrad miezd ; činnosti spojené so zdaňovacím obdobím - vykonávanie výpočtov ročného zúčtovania dane, oblasťou poisťovní - sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. Skúsenosti s mzdovými programami: SOFTIP, ELANOR GLOBAL, HELIOS, s dochádzkovými programami APIS, IDEST.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.