Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Mzdový účtovník

cvmango ID: 3326

Kandidátka vyštudovala Obchodnú akadémiu. Od r. 2006 pracuje ako Samostatný účtovník - špecialista. Má skúsenosti v rámci komplexného účtovníctva. Mala na zodpovednosť za interné spracovanie miezd vrátane zrážok, exekúcií, DDS, cestovných príkazov. Skúsenosť s implementáciou mzdového systému Navision, zapracovanie jednoduchších zmien do programu v prípade zmeny legislatívy napr. ohľadom príplatkov alebo nastavenie schvaľovacích procesov. Momentálne pôsobí ako Support pri uzávierkových prácach. Práca v systéme Navision a Pohoda.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.