OA test leader/ manager

cvmango ID: 4792

Pán Harbula je test lead z outsourcingovej spoločnosť, kde zastrešuje projekty ako pre banking oblasť, tak aj pre telco operatora. V projekte zodpoveda za projekty webov a webových aplikácii/mobilných aplikácií. Viedol tím 7 testerov od externých vendorov aj z interných zdrojov. Jeho tím zabezpečuje testovanie 6 systémov a integráciu. Testoval backend aj frontend – bolo to však viac manuálne testovanie a sledovanie logov, kontrola xml exportov, regresné a akceptačné testovanie. Samostatne nepíše skripty pre automatizáciu, ale plne im rozumie a je schopný ich modifikovať a doladiť podľa individuálnych potrieb. Aktuálne sa venoval aj release a dodávkam.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.