Obchodno-technický zástupca / Technická podpora zákazníka

cvmango ID: 2700

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa so zameraním na Počítačovú podporu výroby (II.) a Strojárske technológie a materiály (III.). Prvé pracovné skúsenosti nadobudol v oblasti tzv. technického účtovníctva, kde mal na starosti spracovávanie údajov a dokumentov v systéme, prácu s tabuľkami a grafmi, prípravu podkladov pre Tím lídra, tvorbu posterov a prezentácii. Následne začal pracovať v spoločnosti pôsobiacej v automobilovom priemysle, kde mal na starosti hlavne 2D štandardizáciu a migráciu dát z 3D CAD systému Catia do programu NX. Tak isto mal na starosti aj odskúšanie určitej časti systému a jej funkcionality, následne vytvoril prezentáciu, kde to musel všetko odprezentovať pred konštruktérmi. Má základné vedomosti ohľadom práce v PLM systéme TeamCenter, kde pracoval hlavne s 2D dokumentáciou. Aktuálne pracuje v spoločnosti ako Výrobca gitár. Do tejto oblasti prešiel preto, lebo ho to veľmi zaujalo a chce sa tomu naďalej venovať ako hobby. Anglický jazyk má na pokročilej úrovni. Veľmi príjemný kandidát, má proaktívny prístup k pracovným povinnostiam, vie si určiť priority, rád a rýchlo sa učí nové veci. Má dobré komunikačné a prezentačné zručnosti.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.