Procesný inžinier

cvmango ID: 3526

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Technické materiály. Najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pozícii Procesný inžinier. Bol zodpovedný za zavádzanie nových procesov vo výrobe, riešenie chybných produktov. Mal na starosti optimalizáciu procesu upravením liniek, preškolením operátorov atď. Aktívne komunikoval so zákazníkmi a dodávateľmi spoločnosti a zúčastňoval sa služobných ciest do zahraničia. Veľmi príjemný kandidát so skúsenosťami v oblasti kvality a veľkým záujmom o oblasť automotive.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.