Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Procesný inžinier / Technológ

cvmango ID: 3340

Kandidát má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore Strojárske technológie. Diplomovú prácu mal na tému: „Renovácia funkčných plôch foriem na výrobu odliatkov pre automobilový priemysel“, v práci sa zaoberá možnosťou tvorby renovačnej vrstvy na funkčných plochách foriem pre odlievanie, v praktickej časti prebieha tvorba renovačnej vrstvy konkrétnou technológiou navárania a popisuje vhodnosť vytvorených vrstiev. Počas leta 2015 absolvoval študentskú stáž v automotive spoločnosti na oddelení industriálneho inžinieringu, kde sa nadobudol praktické znalosti. Má pokročilú znalosť 3D CAD programov Solid Works a CATIA V5 a základné vedomosti o problematike 5S, Kaizen, Poka-Yoke a FMEA. Anglický jazyk má na mierne pokročilej úrovni (B1), dokáže komunikovať a rád by sa v ňom naďalej vzdelával.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.