Programátor / Softvérový inžinier / Programmer / Software Engineer

cvmango ID: 5151

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Vzdelanie / Education
2016 - 2018

Faculty of Information Technology

2008 - 2016

Gymnasium