Programátor / Vývojový pracovník

cvmango ID: 1413

Kandidát so stredoškolským vzdelaním. Má 5 ročné skúsenosti na pozícii Vývojový pracovník, 2 roky ako SW expert a 5 rokov ako Programátor. Ovláda programovacie jazyky a OS: C/C++, JAVA , J2ME , J2EE, SQL, HTML, ASP.NET,C# ,WCF, ADO.NET, VBasic a JavaScript. Taktiež ovláda MFC, STL, Framework.NET, DevExpress, MVC a MVVM. Kandidát ja orientovaný na backend .NET vývoj a najčastejšie sa venoval custom vývoju. Ovláda anglický a ruský jazyk na mierne pokročilej úrovni.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.