Projektant / Elektrotechnický inžinier

cvmango ID: 3168

Kandidát navštevuje posledný ročník vysokej školy v odbore Elektroenergetika. Diplomovú prácu píše na tému Tester elektrickej ochrany, ktorej praktickú časť robí v školskom laboratóriu. Bakalársku prácu mal na tému Trakčný menič pre solárny automobil, kde jeho úlohou bolo stanovenie parametrov striedača, výber správneho spínacieho prvku a budiča, návrh schémy zapojenia a simulácia trojfázového meniča a strát tranzistorov. Skúsenosti s prácou v AutoCAD a Eagle. Anglický jazyk na úrovni mierne pokročilý. Kandidát má záujem o pozíciu Projektanta, pretože podľa jeho slov chce žiť s projektom, t.z. čo navrhne, chce aj realizovať na stavbe.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.