Riaditeľ obchodného oddelenia

cvmango ID: 5021

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
11/2000 - trvá

Riaditeľ kontrolingu, obchodného oddelenia a IT

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom

Riaditeľ kontrolingu, obchodného oddelenia a IT (01/2017 - trvá)

 • komplexné riadenie obchodného oddelenia po administratívnej a organizačnej stránke
 • komplexné riadenie kontrolingových činností spoločnosti
 • zostavovanie cenových kalkulácii a kontrola predaja a profitability
 • navrhovanie optimalizácie interných procesov spoločnosti
 • príprava analýz rôzneho druhu pre vedenie spoločnosti, ohľadom predaja a ekonomiky predaja
 • zastrešovanie projektov pri zmene interných programov a pri ich up-date

Vedúca obchodného oddelenia ( 06/2003 - 12/2016)

 • riadenie obchodného oddelenia po administratívnej a organizačnej stránke
 • nastavovanie a údržba interného programu spoločnosti
 • zodpovednosť za správnosť cenníkov, artiklov a zákazníkov
 • príprava a kontrola podkladov k bonusom
 • komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi
 • navrhovanie optimalizácie interných procesov spoločnosti

Referent prevádzkového oddelenia (11/2000 - 05/2003)

 • zodpovednosť za objednávanie tovarov a služieb pre materskú firmu v ČR
 • objednávanie kancelárskych potrieb a drogérie pre firmu
 • komunikácia so štátnymi orgánmi ( podľa legislatívy v danom období )
 • pomoc pri výberových konaniach na tovary a služby

04/1998 - 10/2000

Technológ

Zameranie spoločnosti: Ostatné vydavateľské činnosti

 • zodpovednosť za tlač etikiet - od objednávky až po fakturáciu konečnému zákazníkovi
 • spolupráca s obchodným a marketingovým oddelením spoločnosti
 • navrhovanie optimalizácie procesov

Vzdelanie / Education
1991 - 1997

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Katedra silikátov
1986 - 1990

Gymnázium

Technická chémia