Senior procesný inžinier / Projektový manažér / Procesný manažér / Technický manažér

cvmango ID: 1754

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním so zameraním na Riadenie kvality. Má asi 5 ročnné skúseností ako Procesný inžinier. Bol zodpovedný najmä za lisovacie procesy vo všetkých pobočkách (USA, EÚ, Afrika, Ázia). Kandidát je taktiež zodpovedný za vyhľadávanie a výbere nových zariadení a technológií pre výrobné závody, vytváranie nových výrobných noriem, spoluprácu a komunikáciu s dodávateľmi, riešenie prípadných problémov s kvalitou oddelenie výskumu a vývoja a objednávanie zvláštneho vybavenie. Pravidelne sa zúčastňuje veľtrhov a konferencií o nových technológiách. Aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka. Proaktívny kandidát s veľmi dobrými technickými zručnosťami vo výrobných procesoch, má tiež dobré prezentačné a komunikačné zručnosti. Kandidát prejavuje záujem pracovať na oddelení výskumu a vývoja.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.