Senior účtovník

cvmango ID: 5202

Kandidát má skúsenosti z medzinárodných korporátov, ako i z vedenia účtovníctva vlastnej firmy. Začínal ako účtovník, kde bol zodpovedný za účtovné transakcie pre Slovensko a Česko. Účtoval všetko okrem fixed assets, accrualy/pohľadávky boli účtované automaticky, riešil AP časť, banku, náklady. Pomáhal k plynulému prechodu na Euro, pripravoval reporty. Závierky riešil na mesačnej báze. Neskôr prešiel na pozíciu Accounting advisor, kde riešil účtovné procesy, vytváral projekty na automatizáciu účtovníctva, aby bolo v súlade s US GAAP i vnútropodnikovou politikou. Hlavná kniha bola účtovaná v Oracli, obsahovala veľa manuálnej práce , ktorú sa on snažil zefektívniť. Vyvíjal nástroj na rekonciliáciu účtov, zostatky, výpisy z účtu. Angličtinu má na výbornej úrovni (C1).

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup k celej pracovnej histórii a vzdelaniu tohto uchádzača, ktorý už prešiel pohovorom s profesionálnym recruiterom.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.