Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Senior účtovník / Finančný kontrolór

cvmango ID: 5704

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2018 - trvá

Účtovník

Zameranie spoločnosti: Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov

  • komplexné vedenie podvojného účtovníctva spoločnosti vrátane miezd

11/2008 - 02/2020

Senior účtovník / Nákladový analytik

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických motorov, generátorov a transformátorov

  • pohľadávky, záväzky, banka, majetok, DPH
  • vytváranie dohadov, interných dokladov, rekonsiliácia súvahových účtov
  • analýza nákladových účtov
  • reportovanie nákladov podľa stredísk ich manažérom
  • schvaľovanie žiadaniek/objednávok
  • posudzovanie a účtovanie lízingov v súlade s novým štandardom IFRS16
  • úzka spolupráca s inými oddeleniami, každodenná práca v exceli
  • participácia na mesačných a ročných uzávierkach,auditoch

08/2005 - 10/2008

Samostatný účtovník

Zameranie spoločnosti: Účtovná a poradenská kancelária

  • komplexné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva

Vzdelanie / Education
2000 - 2005

Fakulta hospodárskej informatiky

Účtovníctvo - auditorstvo
1998 - 2000

Obchodná akadémia

2006 - 2008

Gymnázium