Špecialista IT bezpečnosti / IT technik / IT servisný technik

cvmango ID: 5001

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2016 - 2019

IT inžinier

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

  • inštalácia vlastných športových softvérov, práca na športových centrách v rôznych krajinách sveta, kabeláž, pripojenia a nastavenia hardvérov, technická podpora zamestnancov a zákazníkov v rôznych jazykoch

2012 - 2015

Hlavný IT inžinier

Zameranie spoločnosti: Drevárenská fabrika

  • riadenie IT tímu - 4 ľudí, servery, účtovnícke softvéry, > 200 používateľov, optická sieť, Cisco switche a firewally, Linux servery, informačná bezpečnosť

2012

Technik

Zameranie spoločnosti: Štátna správa

  • zabezpečenie telefónneho spojenia federálneho významu - VOIP
  • práca so zabezpečenými sieťovými prvkami, ktoré nemajú integrované backdory pre trh
  • práca s mobilnými operátorami, optickým pripojením a káblovými sieťami v podzemnom metre
  • komunikácia na federálnej úrovni

2011 - 2012

Vedúci systémový administrátor

Zameranie spoločnosti: Kovovýroba

  • správa firemných serverov, VOIP (Hybrid sip na Asterisk a optickej siete E1- 30 vonkajších liniek, FAX, email to fax atď.), VPN, zriadenie miestností pre konferencie, záložný internet load-balancing

2011

IT špecialista

Zameranie spoločnosti: Internetový obchod

2003 - 2004

Systémový administrátor

Zameranie spoločnosti: Medzinárodné dobravné služby

  • databázy
  • Know how- zaviedol som I-RAM pre RDP server tým sa veľmi urýchlila práca firmy

Vzdelanie / Education
2003 – 2009

Ekonomická univerzita