Špecialista logistiky / Disponent / Dispečer

cvmango ID: 4673

Kandidát má 7 rokov skúseností v logistike na Slovensku a v zahraničí. V poslednom zamestnaní pracoval na oddelení, ktoré zabezpečovalo kamiónovú prepravu na letisko a z letiska. K dispozícií mali 20 kamiónov s možnosťou prepravy 6 až 40 ton. Ich klientmi boli veľké prepravné spoločnosti. Kandidát spracovával dokumenty pre vodičov v internom systéme a vedel si v ňom dohľadať potrebné reporty. Komunikoval s vodičmi aj so zákazníkmi ohľadom aktuálneho statusu prepravy a prípadných komplikáciach. Spolupracoval na začlenení expresných dodávok do denného plánu. Bol zodpovedný za optimálne využitie vodičov, znížil náklady na prepravu o 10%. Kandidát je vyzretý a flexibilný so záujmom o logistiku. Aktívna znalosť nemeckého jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.