Technik / Robotista

cvmango ID: 4477

Kandidát najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol na pracovnej pozícii Technik / Robotista. V automotive spoločnosti pracoval na pozícii Team Leader a riadil tím 3 ľudí. Zodpovedal za nastavovanie parametrov a opravy robotov, výmenu nástrojov. Opravy strojov boli mechanické, elektrické, hydraulické a pneumatické. Vo výrobnej spoločnosti pracoval na pozícii Technik údržby. Pôvodne do spoločnosti nastúpil na pozíciu Mechanik robotov a na základe jeho práce bol povýšený na pozíciu technika. Jeho náplňou práce bolo objednávanie náhradných dielov, kontrola dodávateľských firiem, plánovanie údržby (aj s externými spoločnosťami). Kandidát riadil tím 8 ľudí ( nastavovači, sprejeri, údržbári), riešil s nimi dochádzku, dovolenky i spory na pracovisku. Jeho náplňou práce boli aj opravy lakovacej linky (elektro, pneumatika, hydraulika, tlak, vzduchotechnika). Kandidát sa po náročnom období rozhodol vziať si sabbatical leave. Aktuálne pracuje na pozícii Zmenový údržbár vo výrobnej spoločnosti. Dôvodom jeho záujmu o zmenu práce je, že v práci je veľmi prašné prostredie (zdravotné dôvody).

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.