Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Telefonický operátor / Administratíva

cvmango ID: 5587

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
12/2019 - 03/2020

Telefonický operátor

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • kontaktovanie zákazníkov
 • dohadzovanie obchodný stretnutí pre obchodníkov
 • riešenie problémov zákazníkov

06/2019 - 09/2019

Fakturantka

Zameranie spoločnosti: Reklamné agentúry

 • príprava podkladov pre mzdové oddelenie
 • kompletná fakturácia
 • príprava podkladov faktúr na úhradu, skladové hospodárstvo
 • práca s pokladňou
 • telefonická komunikácia s klientmi
 • kompletná administratíva

01/2019 - 05/2019

Ekonómka

Zameranie spoločnosti: Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

 • príprava podkladov pre mzdy
 • príprava podkladov faktúr na úhradu tvorba
 • kontrola, analýza podkladov pre vytvorenie dobropisov a škodových faktúr
 • bežné administratívne práce, kontrola dodržiavania interných postupov
 • office manažment a interné nákupy

01/2015 - 12/2018

Ekonómka / Účtovníčka

Zameranie spoločnosti: Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • pripravovanie účtovných a štatistických výkazov, účtovných závierok, zúčtovaní a daňových priznaní
 • komplexné spracovanie miezd a personalistiky,
 • administratívne práce spojené s bežným chodom firmy podľa konateľa
 • poklady pre účtovníka, osobná asistencia pre konateľa, firemná pošta, chodenie pre poštu, inventúra a evidencie v prevádkach firmy

09/2011 - 12/2014

Operátorka call centra (vymáhanie pohľadávok)

Zameranie spoločnosti: Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

 • poskytovanie podpory a metodiky pri vypracovaní zmlúv s klientmi
 • získavanie informácií prostredníctvom telefonátu
 • dohadovanie podmienok splátkových kalendárov
 • vyhotovovanie a odosielanie splátkových kalendárov
 • kontrola dodržiavania dohodnutých splátok
 • administratívna podpora projektu

06/2011 - 08/2011

Asistentka riaditeľa

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • asistenčné práce (kontrola zmlúv, nahadzovanie zmlúv, starostlivosť o chod kancelárie, obvolávanie klientov, práca s poštou )

2007 - 2009

Administrátor dát univerzálneho registra

Zameranie spoločnosti: Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby

 • spracovanie dát
 • kontrola konkurzov, účtovných závierok, výzvy likvidátorov, vestníkov, asistenčné práce - práca s poštou, fakturácia v programe Kros

Vzdelanie / Education
2001 - 2005

Stredná odborná škola

Obchod a podnikanie