Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Účtovník / Špecialista reportingu / Finančný analytik / Fakturant / Kontrolór

cvmango ID: 4308

Kandidát má vyštudovanú Národohospodársku fakultu a skúsenosti na pozícií Analytik kontrolingu. Jednalo sa o menšiu dcérsku spoločnosť v Hlohovci, kde pomáhal pri plánovaní nákladov a výnosov, spracovával štatistiky, hlásenia, kontroloval faktúry zaúčtované na príslušné strediská. Mali stanovené plány od materskej spoločnosti, ktoré kontrolovali, forecasty – pomáhali pri alokácii plánu (mesačná/ročná báza), vyhodnocovali plány, prečo náklady klesajú/stúpajú. Reportoval kontroligovému stredisku v Bratislave a pracoval v účtovnom programe SPIN. Momentálne vedie vlastnú gastronomickú prevádzku, avšak prevádza ju na inú osobu a veľmi rád by sa vrátil naspäť k ekonómii. Angličtinu má na úrovni B1.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.