Údržbár / Elektroúdržbár / Elektrikár

cvmango ID: 2610

Kandidát so stredoškolským vzdelaním v odbore Mechanik meracích a regulačných prístrojov. Najrozsiahlejšie skúsenosti s opravou a servisom strojov a zariadení získal na pozícii Elektrotechnika, v spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou bázických žiaruvzdorných výrobkov. Bol zodpovedný za údržbu 30 lisov, kotolne a automatizovanej výrobnej linky. Opravy boli elektrické, mechanické a pneumatické. Na základe jeho odborných zručností a prístupu k práci bol povýšený na pozíciu Majstra elektrikárov. Oblasť techniky je pre kandidáta veľmi zaujímavá a na prvom mieste je pre neho neustále zdokonaľovanie sa v tejto oblasti. Kandidát má platnú vyhlášku § 23.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.