Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Vedúci pobočky

cvmango ID: 4004

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním – Biológia, Chémia. Skúsenosti so spúšťaním aktivít, podporou obchodných a marketintových stratégií, analýzou marketingových údajov, vedením Medicínskych reprezentantov a spoluprácou s vrcholovým manažmentom. Upravoval stratégie podľa cieľových skupín, priebežne sledoval reporty o predaji a upravoval aktivity v teréne podľa aktuálnych potrieb. Viedol tím 9 Medicínskych reprezentantov, preferuje koučing, dáva dôveru reprezentantom a podporuje ich rozvoj. Aktívne ovláda anglický jazyk.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.