Výskumný a vedecký pracovník / Programátor

cvmango ID: 4582

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním, ktorý najrozsiahlejšie pracovné skúsenosti nadobudol ako univerzitný učiteľ a výskumný pracovník. Zaoberal sa programovaním meracích prístrojov, aktualizáciou webových stránok, prekladaním vedeckých článkov pre študentov, programovaním matematických rovníc a podobne. V svojej práci používal programy ako Visual Basic, Excel, Matlab, Turbo Pascal. Skúsenosti s C# a Java. Kandidát s komunikatívnou znalosťou anglického jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.