Bude nábor do zamestnania budúcnosťou počítačovej techniky?

Bude nábor do zamestnania budúcnosťou počítačovej techniky?

Martin Marek, 20.2.2018

Budúca podoba veľkej časti fázy náborového a výberového procesu je možno bližšie, ako by ste si mysleli. Dokonca možno povedať, že už budúcnosť žijeme. Bill Boorman, milovník HR a technológií tvrdí, že sa máme pripraviť na to, že niektoré HR úkony budú v budúcnosti v rukách počítačových technológií. Dnešný náborár podľa jeho slov robí veľa administratívnej práce ako napríklad: dohadovanie termínov pohovorov, feedback a podklady pre manažérov, informovanie manažérov o stretnutiach, zaisťovanie kontaktných informácií, sourcing... Toto všetko má byť vraj automatizované a pravdepodobne až 80% recruiterov môže nahradiť technika alebo šikovná appka.

Umelá inteligencia verzus recruiter

Veľký potenciál sa v ďalekej budúcnosti pripisuje umelej inteligencii. Skutočná umelá inteligencia je schopná nachádzať vzorce, na základe ktorých môže predvídať budúce výsledky, čo môže v tomto prípade viesť napríklad k výberu vhodných kandidátov. Napríklad „data mining“ zachytávanie informácií, automatizované vyhľadávanie kandidátov je už realitou. Samo učiace sa systémy na báze neurónových sietí, ktoré sa v čase zlepšujú nielen v preštudovaní a pochopení životopisu, ale tento i strojovo spracujú a napárujú podľa zvolených kritérií a miery zhody kandidáta na voľnú pracovnú pozíciu; dokonca vyhodnotia a odporučia mieru validity kandidátov pre konkrétne zadanie. Toto všetko neznamená automaticky bezhlavé, strojové rozhodovanie o osudoch kandidátov reagujúcich s dôverou na voľné pracovné pozície a očakávajúcich profesionálny a osobný prístup. Industry 4.0 v HR prináša recruiterovi úsporu času, v rámci ktorého skutočná hodnota nevzniká. Tá sa vždy získavala a toto ešte veľmi dlho pretrvá kompetentnou ľudskou komunikáciu a veľmi premysleným poradenstvom na oboch stranách – u klienta (interného, či externého) a samozrejme smerom ku kandidátovi. Chat boty ešte nejaký čas ostanú len v rovine technického poradcu a navigátora v procese.

Kto vyberie zamestnancov lepšie? Človek alebo počítač?

Za počítač hovorí najmä absencia osobných dojmov, a teda subjektivita. Ľudia majú množstvo predsudkov, očakávaní, vedomých alebo nevedomých úsudkov, ktoré nie je možné ignorovať. Cieľom umelej inteligencie je, aby našla iný spôsob uvažovania ako človek. Nemá replikovať ľudské myšlienkové pochody, ale hľadať vďaka algoritmom kľúč, ktorým zvládne danú úlohu vyriešiť. Umelá inteligencia by mohla vybrať budúceho zamestnanca lepšie, efektívnejšie a mohla by objaviť talenty... ako na nedávnom Evolve! Summit povedal svetový Bill Boorman.

Má sa recruiter báť o svoju prácu?

Z trendov vyplýva, že koľko ľudských zdrojov bude možné nahradiť, toľko bude naozaj automatizovaných. Napriek tomu sa pokroku v HR v najbližšej budúcnosti netreba zľaknúť, pretože v druhom kole, resp. v ďalších krokoch recruiterského náborového procesu, človeka zatiaľ nebude možné nahradiť. Recruiterom by mali do kompetencií prejsť tie dôležitejšie časti pohovoru a mali by robiť to, čo je naozaj podstatou recruitmentu: rozprávať s ľuďmi, vybudovať si dôveru, pracovný vzťah, vytvárať hodnotu a do automatizácie vniesť aj ľudský rozmer, ktorý nemôže byť nikdy a ničím nahradený.

 

O slovo sa môžu prihlásiť ešte svetoví giganti ako Google či Facebook

Nesmieme zabudnúť, že v oblasti recruitmentu sa nevyjadrili ešte veľké spoločnosti – Google, LinkedIn, Facebook či Twitter. Cieľom všetkých týchto platforiem je poňať čo najviac ľudských činností a zaistiť si tak viac pozornosti. Užívatelia tak na jednej platforme budú tráviť stále viac času, čo zaistí gigantom zisky. Preto ani HR nie je výnimkou a predpokladá sa, že najbližšou métou bude vymyslieť šikovnú platformu „od A po Z“ pre pracovný trh.

 

Zdroje: www.unsplash.com, www.hrmixer.cz, lovec-hlav.cz