Novinka: OUTPLACEMENT   Viac info

Outplacement

V cvmango.com veríme, že odstupné je jedna vec, ale starostlivosť a osobný prístup je v nepríjemných životných situáciách, ako je strata práce, veľmi dôležitou podporou.

Osobne sa postaráme o každého z Vašich zamestnancov, s ktorým ste nútení ukončiť spoluprácu.

Dajte svojim ex-kolegom nielen pocit, že Vám na nich záleží, ale i reálnu starostlivosť výsledkom ktorej bude príležitosť byť predstavený do pozornosti úspešných spoločností.

Individuálne kariérne poradenstvo

1. Pohovor - Telefonický/osobný/skype pohovor zameraný na detailné zmapovanie technických i osobnostných predpokladov, motivácie odchádzajúcich zamestnancov a ich očakávaní.
2. cvmango.com - Profesionálny profil/resumé, súčasťou ktorého budú odporúčania recruitera, uverejníme na portáli cvmango.com, kde bude viditeľný pre spoločnosti, ktoré majú otvorené pracovné príležitosti pre kvalifikovaných uchádzačov.
3. Podpora - Aktívna komunikácia profilov kandidátov (Vašich zamestnancov) smerom ku klientom cvmango.com.

Cena: 19 EUR / zamestnanec