Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Reziliencia – cesta k šťastnému a tvorivému životu

Reziliencia – cesta k šťastnému a tvorivému životu

Dušan Straňák, 15.10.2018

Zamýšlali ste sa nad tým, prečo na rovnaké situácie reagujeme veľmi rozdielne? Niekto sa rozplače aj pri drobnej chybe a hodí nad tým, čo robí rukou a jednoducho si povie „ja na to nemám“. Ďalší hneď vybuchne a začne sa rozčulovať resp. obviňovať všetkých okolo seba, a určite poznáte ľudí, ktorí vedia reagovať s chladnou hlavou a situáciu vyriešia s nadhľadom.

Schopnosť odolávať stresu a tlaku okolia sa volá reziliencia. Ako odolávať stresu a tlaku, ktorý je všade okolo nás? Ako sa vysporiadať s ťažkými životnými situáciami?  Ako sa stať rezilientný? K odolnosti prispievajú zručnosti, ktoré získavame počas života, schopnosť plánovať a riešiť problémy, pozitívny sebaobraz a dôvera vo vlastné schopnosti, komunikačné zručnosti, či zvládanie silných emócií a impulzov.

Je to podobné ako tréning špeciálnych jednotiek, postupne im pridávajú záťaž, pochodujú nekonečné kilometre, nedovolia im spať, obmedzia im prísun jedla, až dokážu zvládať neuveriteľne náročné úlohy.

Ako teda môžeme trénovať rezilienciu? Čo nám pomôže byť psychicky odolnejší? Tu je niekoľko tipov:

Zmena je nevyhnutná súčasť života

Prijatie okolností, ktoré nemožno zmeniť, vám môže pomôcť sústrediť sa na tie, ktoré sa zmeniť dajú. Na školeniach od ľudí často počúvam, ako bolo kedysi niečo lepšie, a je škoda, že už to tak nie je. Tento prístup nám často zbytočne berie energiu a motiváciu, aby sme novú situáciu vyriešiť.

Naplánujte si realistické ciele

Robte pravidelne kroky, ktoré vám umožnia priblížiť sa k vašim dlhodobým cieľom. Ak sa vám cieľ zdá príliš ťažký, rozdeľte si ho na menšie kroky. Odpovedzte si: „Čo je jedna vec, ktorú môžem urobiť dnes a pomôže mi posunúť sa smerom, kam chcem ísť?“

Prestaňte prokrastinovať

Teda odkladať problém na neskôr. V stresujúcich situáciách máme niekedy tendenciu „zamrznúť“, a čakať, kým sa problém vyrieši sám, či jednoducho zmizne. Dôležité je začať – napríklad spísať si, kto by mi mohol pomôcť, aké sú možnosti, isť za kamarátom či kolegom a opýtať sa, ako by situáciu riešil on? Nemusíte spraviť, to čo vám povedia, ale môžete sa inšpirovať a prísť na iné či nové riešenie.

Budujte si sebaistotu a sebadôveru

Pravideľne sa pozrite na svoj život a uvedomte si, čo všetko ste už v živote zvládli,aké prekážky ste prekonali. Buďte na seba hrdý, za svoje úspechy.

Všímajte si a budujte si svoje víťazné stratégie

Čo robíte, ak ste pod tlakom? Možno sa najskôr zosypete, plačete alebo ste nervózny, ale nakoniec nájdete cestu von. Ako sa vám to podarilo? Pomohli vám kamaráti? Tak vaša víťazná strategia môže byť to, že viete budovať dobré vzťahy a preto vám ostatní radi pomôžu. Možno ste dostatočne vytrvalý alebo kreatívny. Každopádne, ak svoju víťaznú stratégiu objavíte môžete ju lepšie rozvíjať a používať. Okrem toho môžete preskočiť alebo skrátiť fázu zosypania sa, plaču a nervozity.

Ako to robia iní?

Pozorujte ľudí okolo seba. Ako si poradia v ťažkej životnej situácii oni? Ich víťazné stratégie môžete použiť pre seba, alebo ich ešte vylepšiť.

Starajte sa o seba a svoju rodinu

Venujte pozornosť vašim potrebám a pocitom. Plánujte si aktivity, ktoré máte radi, a pri ktorých si odpočiniete. Skúste pravidelne cvičiť. Starostlivosť o svoje telo i psychickú pohodu pomáha čeliť stresorom. Keď sa naopak človek dlhodobo preťažuje a zanedbáva, bude v prípade nepriaznivej udalosti veľmi zraniteľný. Dobré vzťahy s blízkou rodinou, priateľmi a okolím sú dôležité. Prijímanie pomoci a podpory od tých, ktorým na vás záleží, a ktorí vás vypočujú, posilňuje vašu odolnosť.

Vo firmách sa často stretávam aj s tým, že sa dostaneme do fázy, kedy nevieme ako ďalej. Vtedy často používame rôzne techniky tvorivej práce. Ako je disign thinker, six thinking hats, blue ocean strategy a podobne. Všetky tieto stratégie pomáhajú tímu hľadať riešenie a pomáha im lepšie prijať zmenu. Viac o týchto stratégiách sa môžete naučiť a prakticky si ich vyskúšať na mojich kurzoch

Dušan Straňák
Dušan Straňák

Koučingu a školeniu manažérskych pozícií a tímov sa venujem od roku 2006. Štyri roky som pôsobil v Anglicku a Írsku ako lektor. Dnes pomáham spoločnostiam s projektmi a stratégiou riadenia a tvorím T&D roadmapy pre klientov vediem kurzy na podporu oddelení ako nákup, predaj, marketing a stredný manažment. Zameriavam sa na koučovanie, trénovanie, mentoring a konzultácie.