IT Delivery Manager

cvmango ID: 4070
This resume has not been translated to english yet. For more informations contact us.

Kandidát je skúsený delivery a product manažér so skúsenosťami v rozličných oblastiach ITIL a ITSM systémov. Medzi jeho hlavné povinnosti patrí riadenie celého procesu vývoja, počínajúc priatím požiadaviek od klienta, havne z medzinárodného prostredia, následná analýza a nastavenie projektových priorít. Celý proces je vedený pomocou Agile metodológie, konkrétne pomocou Kanban Whiteboard system. Počas celého vývojového procesu je v kontakte s klientom a dohliadata na kompletný delivery proces, až po úspešný release. Na staršej pozícií mal veľmi podobné úlohu, ale zameranie projektov bolo o niečo širšie. Dodával nie len software ale aj hardware, do čoho spadali kompletne zabezpečenie počítačov, serverov, sietí a ďalších produktov, vždy podľa zamerania projektu. Kandidát je hlavne otvorený pre pozície Delivery Manager.

Register for free right now and get access to working history and education.


Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.