Account Executive

cvmango ID: 2691

Kandidát, ktorý si dáva záležať na dobrých vzťahoch s klientmi, robí im analýzy, ponúka rôzne možnosti a rozširuje spoluprácu. Disponuje analytickým myslením, je racionálny, čo prejavuje a uplatňuje aj v komunikácii, má reprezentatívne vystupovanie. Po nástupe si musel sám vybudovať celé portfólio klientov, aktuálne má cca 700 aktívnych zmlúv. Klientmi sú napríklad stavebné firmy alebo administratívne budovy. Jeho silnými stránkami sú prehľad v poistných udalostiach, analytické myslenie a zákaznícka orientácia.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.