Account Manager

cvmango ID: 5009

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
11/2019 - 4/2020

Obchodný zástupca, Obchodník

Zameranie spoločnosti: Počítačové programovanie

 • prijímanie a spracovanie telefonických hovorov
 • priame oslovovanie klientov
 • starostlivosť o pridelenú databázu klientov
 • komunikácia s existujúcimi klientmi
 • návrhy riešenia pre klientov
 • telefonický a písomný styk s klientom
 • komunikácia a spolupráca s nadriadeným
 • práca s internými a externými informačnými systémami
 • vybavovanie elektronických objednávok
 • práca s databázami

2014 - 01/2019

Manažér a prevádzkar reštaurácie

Zameranie spoločnosti: Reštaurácia

 • riadenie, organizovanie a kontrola chodu reštaurácie
 • zabezpečovanie surovín,
 • administratívne práce
 • donáška jedál, a iné

2009 - 2014

Stavebný majster

Zameranie spoločnosti: Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce

 • uskutočňovanie a realizácia stavebných činností v strechárskom, sadrokartonárskom, zatepľovacom a murárskom prostredí, a iné.
 • realizácia dekoratívnych omietok San Marco a Magnat style
 • riadenie stavebných prác, plánovanie, nákup potrebných materiálov,...

Vzdelanie / Education
2011 - 2016

Fakulta manažmentu

Cestovný ruch a hotelierstvo
2005 - 2009

Obchodná akadémia