Administratívny pracovník

cvmango ID: 2685

Kandidát s vysokoškolským vzdelaním, ktorý má skúsenosti na pozícii Administratívneho pracovníka v oblasti bankovníctva. Kandidát aktuálne pracuje v pobočke zahraničnej banky a zodpovedá za spracovávanie bankových úkonov pre reatilových zákazníkov z Francúzska. Okrem toho zodpovedal za projekt implementácie ani-fraud pravidiel pre zverený segment. Pokročilá znalosť anglického a francúzskeho jazyka.

Zaregistrujte sa a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť cvmango s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.