Administratívny pracovník

cvmango ID: 5094

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2010 - 09/2019

PMO/Project managemet office/, riadenie projektov / Priemyselné inžinierstvo, prototypová výroba

Zameranie spoločnosti: Výroba ložísk, ozubených kolies, prevodových a ovládacích prvkov

PMO/Project managemet office/, riadenie projektov (2015 - 09/2019)

 • zavedenie metodiky projektového riadenia pre projekty
 • kontrola stavu projektovej dokumentácie a jej evidencie počas projektu
 • sledovanie a kontrola časového rámca projektu, projektových nákladov a kvality
 • kontrola dodržiavania pracovných predpisov pre projektové riadenie
 • spolupráca s PMO Operation Europe, implementácia aktuálnych požiadaviek z centrály PMO
 • koordinácia projektového tímu, návrh a priraďovanie jednotlivých pracovných balíkov v projektoch
 • reporting statusu projektu - one page status
 • spracovanie reportov pre jednotlivé čiastkové aktivity projektov, získavaním údajov zo SAP a Planisware

Priemyselné inžinierstvo, prototypová výroba (2010 - 2015)

 • technická príprava výroby prototypov
 • koordinácia a plánovanie prototypovej výroby
 • proces nábehu nových výrobkov PEP, APQP, RLA,
 • zmenové riadenie a príprava podkladov pre konštrukciu
 • tvorba ponukových kalkulácií s príslušným ohodnotením výrobných nákladov
 • sledovanie vývoja zaťaženia výrobných kapacít
 • riešenie zákazníckych reklamácií

2002 - 2006

Špecialista náboru a vzdelávania

Zameranie spoločnosti: Výroba elektrických a elektronických prístrojov pre motorové vozidlá

 • samostatné riadenie procesu výberu, rozvoja a vzdelávania zamestnancov.
 • zabezpečovanie, koordinácia výberového procesu pre administratívne a riadiace pozície
 • vyhľadávanie vhodných kandidátov prostredníctvom všetkých dostupných metód
 • koordinácia celého procesu rozvoju a vzdelávania zamestnancov.
 • Identifikovanie potrieb rozvoja, príprava tréningového plánu a rozpočtu a sledovanie jeho dodržiavania a efektívnosti
 • spolupráca pri vytváraní, aktualizácii a riadení interných procedúr v súlade s certifikačnými požiadavkami

1993 - 1997

Referent obchodného oddelenia

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

Vzdelanie / Education
2005 - 2010

Materiálovotechnologická fakulta

Priemyselné inžinierstvo a manažment
2019

Kurz: Prezentačné zručnosti

2019

Kurz: Kata koučing

2014

Kurz: Projektový manažment I. a II.

2011

Kurz : Nemecký hatyj

2006

Kurz: Six sigma green belt, Time management, Riešenie konfliktov