Administratívny pracovník

cvmango ID: 5150

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2017 - trvá

Asistentka na podateľni a informačnej kancelárií

Zameranie spoločnosti: Právne poradenstvo

 • poskytovanie základných informácií
 • zisťovanie a zabezpečovanie kvalifikovaného právnika na konkrétny problém klientov
 • vybavovanie telefonických dopytov
 • objednávanie klientov na konzultácie
 • evidovanie a zakladanie spisov, registrácia dokladov
 • spracovanie pošty, vypracovanie štatistiky týždenne a mesačne, práca z pokladňou, spracúvanie listovej agendy

2015 - 2016

Asistentka v účtovníckej spoločnosti

Zameranie spoločnosti: Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

 • zabezpečovanie prac. pomôcok a potrieb, IT-servisu, občerstvenia pre klientov
 • zakladanie dokladov
 • komunikácia s klientelou v slovenskom a nemeckom jazyku. Fakturácia vykonaných služieb a zasielanie dodacích listov klientom

2013 - 2015

Referent / Koordinátor

Zameranie spoločnosti: Úrad práce

 • aktivácia klientov-poberateľov
 • kontrolovať dochádzku aktivantov spracúvať ju a postupovať informácie na schválenie

2011 - 2012

Predavačka

Zameranie spoločnosti: Potraviny

 • pokladnícka v predajni
 • komunikácia v nemeckom jazyku

2008 - 2010

Disponent

Zameranie spoločnosti: Výstavba ostatných inžinierskych stavieb i. n.

 • disponovanie vozidiel oddelenia nadrozmernej a nadmernej prepravy
 • kontrola dochádzky, záznamov o prevádzke vozidiel
 • spotreby PH písomné dispo pre vodicov pri prepravách nadmernej a nadrozmernej prepravy
 • zabezpečovanie povolení na nadrozmernu a nadmernú prepravu
 • potvrdzovanie objednávok klientom, komunikácia s klientom
 • fakturácia, upomínanie platieb, servis vozidiel a STK

2008

Ostatné pomocné obchodné činnosti i. n.

 • koordinácia, kontrola a disponovanie vozidiel firmy
 • tlmočenie slovenským vodičom, disponovanie slovenských a nemeckých vodičov
 • fakturácia
 • komunikácia s klientami osobne, telefonicky
 • vybavovanie reklamácií
 • zabezpečovanie vyťaženosti vozidiel striedanie vodičov, navigácia a trasovanie ciest

2006-2008

Špedicia

Zameranie spoločnosti: Nákladná cestná doprava

 • organizácia špedičnej činnosti-Akvizície, tvorba ekonomických zostáv, podklady pre fakturaciu, mesačné hodnotenia ziskovosti
 • riešenie krízových situácií
 • vypracovanie cenových ponúk
 • kontrola a organizovanie vlastnej dopravy, vytyčovanie trás chartrových prepráv, 24-hodinový servis v Európe
 • komunikácia v anglickom a nemeckom jazyk

2004 - 2006

Vedúca oddelenia námornej a leteckej prepravy

Zameranie spoločnosti: Vnútroštátna preprava kusových zásielok, nákladná cestná, letecká a lodná preprava

 • organizácia špedičnej činnosti, akvizície
 • tvorba ekonomických zostáv, spracovanie faktúr, mesačné hodnotenia ziskovosti, riešenie krízových situácií,
 • vypracovanie cenových ponúk, organizácia leteckej a lodnej prepravy, zbernej služby
 • kompletná logistika vrátane preclenia, dopravy a poistenia zásielky

2001 - 2004

Vlastník

Zameranie spoločnosti: Špedičná firma

 • organizácia kamiónovej dopravy, vedenie ekonomickej agendy
 • akvizície, mesačné hlásenia klientom, evidencia pošty
 • korešpondencie, poradenské služby
 • cenotvorba, rokovania z klientmi, fakturácia, objednávky, bankové doklady, úhrady faktúr, upomínanie úhrad,

1996 - 2000

Zástupkyňa vedúcej špedície a medzinár. dopravy

Zameranie spoločnosti: Ostatné pomocné činnosti v doprave

 • kontrola činnosti vodičov a pracovníka dopravného oddelenia
 • disponovanie vodičov,
 • organizácia špedičnej činnosti, kontakt s tuzemskou a zahraničnou klientelou
 • rokovania, tvorba cenový ponúk, fakturácia, upomínanie platieb
 • mesačné hodnotenia a štatistiky
 • e-mailová a telefonická komunikácia

Vzdelanie / Education
1978 - 1982

Obchodná akadémia

1983 - 1985

Hotelová akadémia

1999

Kurz: Certifikát pre zasielateľa pre vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu