Biznis raňajky - jeseň 2019   Rezervovať termín

Administratívny pracovník / Asistentka

cvmango ID: 3223

Kandidátka s vysokoškolksým vzdelaním v odbore Učiteľstvo histórie, maďarského jazyka a literatúry. Diplomovú prácu písala na tému: Komparatívna analýza maďarského pravopisného slovníka. Kandidátka aktívne pracovala počas VŠ na administratívnych pozíciách a rovnako aj ako Prekladateľka textov (z maďarského do slovenského jazyka a naopak, z anglického do slovenčiny a maďarčiny). Administratívne práce sa týkali: komunikácie so zákazníkmi, prijímanie objednávok, eskalácia reklamácií na nadriadeného, preklady manuálov. Počas VŠ absolvovala aj povinnú prax na ZŠ, kde vyučovala Maďarčinu a Históriu, preto má maďarský jazyk ako v ústnej tak i v písomnej forme. Po ukončení VŠ sa zamestnala cez Europrojekt v Materskej škôlke na ½ ročnú stáž, počas ktorej zistila, že učiteľstvo nie je smer, ktorým sa chce vydať. Rada by sa zamestnala v komerčnej sfére.

Zaregistrujte sa zadarmo a získajte tak prístup aj k pracovnej histórii a vzdelaniu kandidáta.

Odoslaním registračného formulára je spoločnosť Balanced HR, s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných a zmluvných vzťahov.