Administratívny pracovník / Ekonóm

cvmango ID: 5166

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
08/2007 - trvá

Ekonomický referent

Zameranie spoločnosti: Maloobchod v nešpecializovaných predajniach najmä s potravinami, nápojmi a tabakom

  • fakturácia
  • evidencia a účtovanie majetku, saldokonto, pohľadávky a záväzky, štatistické výkazy

Vzdelanie / Education
2002 - 2007

Univerzita

Manažment a ekonomika podniku
1997 - 2001

Gymnázium

2002

Kurz: Personálny manažment

2001

Kurz: Účtovníctvo