Administratívny pracovník, referent / Asistent

cvmango ID: 5061

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
2018 - trvá

Administratívny pracovník pre nákupné oddelenie

Zameranie spoločnosti: Veľkoobchod s odevmi a obuvou

 • práca s interným informačným systémom spoločnosti
 • vytváranie kompletných tovarových kariet
 • prijímanie a evidovanie elektronickej pošty
 • práca s dokumentáciou
 • interná komunikácia
 • evidovanie prijatej a odoslanej korešpondencie
 • podpora nákupného oddelenia

2016 - 2017

Kontrolór kvality

Zameranie spoločnosti: Kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov; prášková metalurgia

 • obsluhovanie meracích prístrojov
 • zaznamenávanie výsledkov meraní
 • dokumentácia kvality
 • zodpovednosť za kvalitu vyrobených dielov

Vzdelanie / Education
2014 - 2018

Obchodná akadémia

Ekonomika