Administratívny pracovník, referent / Asistentka / Asistencia vedúcim pracovníkom / HR Generalist

cvmango ID: 4961

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
01/2020 - 01/2020

Administratívna pracovníčka

Zameranie spoločnosti: 87300 Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach

 • komunikácia s odberateľmi, dodávateľmi, externými partnermi
 • vyhľadávanie zamestnancov
 • inzerovanie voľných pracovných miest na pracovných portáloch
 • administratívne práce

07/2017 - 07/2019

Referentka personálneho oddelenia

Zameranie spoločnosti: 29320 Výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá

 • zadávanie aktuálnych údajov do systému SAP a RON Software
 • vytváranie nových osobných kariet zamestnancom
 • spracovávanie a kontrola dochádzky zamestnancov cez dochádzkový systém na dennej báze
 • administratívne práce spojené s nástupom nových zamestnancov,
 • sledovanie a kontrola faktúr
 • vybavovanie e-mailov
 • všetky aktivity spojené so vzdelávaním a školením THP zamestnancov
 • jazykové kurzy pre zamestnancov
 • spolupráca s ÚPSVaR pri zamestnávaní zamestnancov z tretích krajín
 • komunikácia a spolupráca s agentúrami dočasného zamestnávania a externými agentúrami
 • telefonický kontakt s uchádzačmi o zamestnanie
 • denná komunikácia so zamestnancami
 • aktualizácia pracovných ponúk a ich inzerovanie na pracovných portáloch
 • zabezpečenie a vedenie náboru nových pracovníkov
 • reporting na mesačnej báze
 • vytváranie a sledovanie objednávok
 • prihlasovanie nových zamestnancov do zdravotnej a sociálnej poisťovne
 • spolupráca pri vytváraní pracovných zmlúv novým zamestnancom
 • podpora personálneho oddelenia
 • ostatné činnosti spojené s chodom kancelárie

07/2015 - 06/2015

Pokladníčka/Predavačka

 • obsluha zákazníka
 • komunikácia so zákazníkmi na dennej báze
 • blokovanie tovaru
 • reklamácie
 • vykladanie tovaru

Vzdelanie / Education
2012 - 2017

Materiálovotechnologická fakulta

Personálna práca v priemyselnom podniku
2008 - 2012

Obchodná akadémia
2018

Kurz: Zákonník práce 2018/2019
2017

Kurz: DOCHÁDZKA - začiatočníci 2017