Advokát / Právnik

cvmango ID: 5013

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
05/2019 - 04/2020

Vedúca majetkovoprávneho oddelenia

Zameranie spoločnosti: Mestský úrad

08/2007 - 05/2019

Právnik

Zameranie spoločnosti: Služby poisťovní

03/2003 - 08/2007

Vyšší súdny úradník / Právnik

Zameranie spoločnosti: Okresný súd

06/2001 - 04/2002

Právnik

Zameranie spoločnosti: Migračný úrad

Vzdelanie / Education
1995 - 2000

Právnická fakulta

1990 - 1994

Gymnázium