Aplikačný technik / Projektový Manažér / Školiteľ / Application Technician / Project Manager / Trainer

cvmango ID: 5143

Tento uchádzač ešte nebol spohovorovaný

Pracovné skúsenosti / Work experiences
09/2015 - 03/2020

Project Leader / Špecialista pre zákaznícky servis / Aplikačný technik

Zameranie spoločnosti: Nešpecializovaný veľkoobchod

Aplikačný technik (09/2015 - 01/2019)

 • navrhovanie technických riešení pre zákazníkov
 • technická podpora pre predajcov a zákaznícky servis
 • príprava podkladov pre spracovanie cenových ponúk

Špecialista pre zákaznícky servis (02/2016 – 05/2017)

 • technická podpora pre predajcov a key-acount manažérov
 • realizácia, vyhodnocovanie a prezentácia výsledkov energetických auditov
 • školenia pre údržbu a technický personál (teoretické aj praktické)
 • príprava podkladov pre cenové ponuky

Project Leader (05/2017 – 03/2020)

 • organizácia a realizácia technických školení pre zákazníkov (hlavný školiteľ)
 • predaj vzdelávacích zariadení / systémov školám a zákazníkom
 • rozširovanie povedomia o spoločnosti na stredných a vysokých školách
 • vedenie odborných prednášok, školení na stredných a vysokých školách
 • vedenie, technická podpora a realizácia projektov pre školy
 • organizácia súťaže pre stredné školy zo Slovenska
 • vedenie záverečných prác v rámci spolupráce so školami
 • realizácia špeciálnych technických školení pre učiteľov
 • technická podpora pre predajcov a key-acount manažérov
 • reprezentácia spoločnosti na rôznych podujatiach

Vzdelanie / Education
2012 - 2015

Materiálovotechnologická fakulta

Strojnícke technológie a materiály / Doktorandské štúdium
2007 - 2012

Materiálovotechnologická fakulta

Materiálové inžinierstvo
2019

Kurz: Leadership

2018 - 2019

Kurz: Happiness Manage

2018

Kurz: Jak úspěšne jednat s lidmi

2018

Kurz: Brain control

2018

Kurz: Biznis koučing

2017 - 2018

Kurz: Politická akadémia